Den viktiga relationen till sin hund

Att syssla med hundträning förbättrar ofta relationen till hunden även utanför de rena träningssituationerna. I hundträning utvecklar man ett språk och en kommunikation med hunden som är svår att nå på något annat sätt. Hundträningen avslöjar och utmanar (och ger även möjlighet till att stärka) hundens svagare sidor, och är man som förare lyhörd för detta kan man dra nytta av en sådan kunskap även i vardagen. I hundträningen lär man också bättre känna hundens styrkor, hundens olika humör vid dygnets olika tidpunkter, hur hunden fungerar kring löp och skendräktighet eller i olika väder och temperaturer. Sådan information är användbar även i andra sammanhang än när man ska maximera effekten av hundträningen, till exempel är det ett bra verktyg för att upptäcka tidiga sjukdomstecken. Hundträningen ger oss alltså en bättre förståelse för våra hundars personligheter, reaktioner och hur de fungerar även utanför träningsplan.

Förutom att hundträning kan skapa bättre förutsättningar för en riktigt god relation till sin hund är hundträning också en vanlig anledning till långvariga vänskaper människor emellan.

Hundträning är som allra roligast när man gör det tillsammans med andra likasinnade. Man har alltid nytta av ett par extra ögon i hundträningen, som kan ge både positiv och negativ kritik samt komma med tips och idéer hur man ska utvecklas ytterligare inom hundträningen. Många delar inom hundträningen är också enklare att träna när man har en medhjälpare. Det kan till exempel skapa mer fart i inkallning eller apportering om man har en kompis som kan hjälpa till att hålla i hunden under tiden som man själv springer därifrån. När man håller på med dolda platsliggningar i hundträningen är det också skönt att ha en neutral person som kan hålla koll på hundens utförande när man gömmer sig. Framförallt är det härligt att ha ett träningsgäng som gläds åt ens framgångar inom hundträningen och som även är medveten om det man har fått kämpa lite extra för att få till.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *